masz pytania? zadzwo! tel. 601-660-717 napisz do nas e-mail sklep@mozaiki24.pl

 

 

Kontakt

 

tel. 601 660 717

sklep@mozaiki24.pl


 
 

Promocja

Mozaika Foshan Harvest Matrix 59 z/szt

Halcon Kolumbia 29,00 z/szt

Koszyk

Zawarto嗆 Twojego
koszyka: 0 produkt闚
Warto嗆: 0,00 z

Przechowalnia

Brak produkt闚
otw鏎z przechowalni

Ostatnio przegl康ane

Brak produkt闚

Tagi

Mozaiki, dune mozaika z這ta, Dune Onix Glass, Dunin Glass Mix, dunin p造tki, dunin kamienna, mozaika Barwolf

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (do dnia 24.12.2014)

prowadzonego pod adresem www.mozaiki24.pl

W豉軼icielem i administratorem sklepu jest firma:

Dane rejestrowe:

Nazwa firmy: Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki

Adres: ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy

Kontakt:

tel. 601-660-717
e-mail: sklep@mozaiki24.pl
 

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG) pod numerami
NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056
Numer rachunku bankowego: 81 1140 2004 0000 3902 5751 6877

Regulamin okre郵a zasady 鈍iadczenia us逝g sprzeda篡 za po鈔ednictwem sklepu internetowego dzia豉j帷ego pod domen: www.mozaiki24.pl. Jest dokumentem wymaganym w 鈍ietle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pó幡iejszymi zmianami).

A. Definicje

 1. SPRZEDAWCA i USΣGODAWCA – Firma :Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056 - umowa sprzeda篡 zawierana poprzez sklep internetowy na stronie www.mozaiki24.pl
 2. KLIENT (KUPUJ。Y) – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej, której ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn - posiadaj帷a pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych
 3. KONSUMENT - kupuj帷y, osoba fizyczna która nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej lub osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz ale zawieraj帷a umow sprzeda篡 lub us逝gi w celu nie zwi您anym bezpo鈔ednio z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz, która jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 4. SKLEP INTERNETOWY – umowa sprzeda篡 lub 鈍iadczenia us逝gi zawierana jest drog elektroniczn i je瞠li stron umowy jest Konsument to odbywa si na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny -Rozdzia 2 - o sprzeda篡 na odleg這嗆.
 5. KONSULTANT – osoba zajmuj帷a si obs逝g sklepu internetowego z upowa積ienia Us逝godawcy, pracuj帷a od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu tel. 601 660 717
 6. PRODUKT - towar oferowany do sprzeda篡 w sklepie internetowym.
 7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 8. UMOWA SPRZEDA玆(umowa) - umowa sprzeda篡 Produktu zawierana na odleg這嗆 poprzez SKLEP INTERNETOWY.
 9. STRONA UMOWY - Sprzedawca, Kupuj帷y, Konsument, Us逝godawca.
 10. ZAMÓWIENIA - o鈍iadczenie z這穎ne elektronicznie lub telefonicznie o ch璚i zawarcia umowy sprzeda篡 (zamówienia produktu lub us逝gi).

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres 鈍iadczonych us逝g - sprzeda artykuów budowlanych w szczególno軼i wyposa瞠nia 豉zienek.
 2. Sprzedawca - w celu umo磧iwienia zawarcia umowy 鈍iadczy poprzez stron WWW sklepu internetowego us逝gi:
  • utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym.
 3. Do wspó逍racy z systemem informatycznym Us逝godawcy po stronie klienta konieczny jest dost瘼 do komputera pod陰czonego do sieci Internetu wyposa穎nego w przegl康ark internetow (systemy Internet Explorer wersja 7.0, Mozilla Firefox wersja 3.0 lub inne równowa積e), posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pe軟ego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest w陰czenie obs逝gi skryptów JavaScript i cookies. U篡cie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zak豉dce na stronie sklepu internetowego.
 4. Kupuj帷y - zobowi您any jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udost瘼niane dane nie mog narusza dóbr osobistych ani praw w豉sno軼i osób trzecich.
 5. Sprzedawca jest p豉tnikiem VAT i do ka盥ej transakcji sprzeda篡 produktu wystawia dokument sprzeda篡 - paragon lub faktur.
 6. Zamówienie mo積a sk豉da drog elektroniczn lub telefonicznie uzgadniaj帷 szczegó造 z naszym Konsultantem.
 7. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajduj帷e si na stronie WWW Sprzedawcy, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Do sprzeda篡 promocyjnej oraz wyprzeda篡 przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówie nast瘼uje wed逝g kolejno軼i uznania na koncie Sprzedawcy p豉tno軼i za zamówione Towary, a do wyczerpania si zapasów obj皻ych t form sprzeda篡.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wy陰czenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta b璠帷ego jednocze郾ie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przys逝guj帷ych mu na mocy obowi您uj帷ych przepisów prawa. W przypadku niezgodno軼i postanowie niniejszego Regulaminu z powy窺zymi przepisami, pierwsze雟two maj te przepisy

C. Zamówienie. Realizacja zamówienia.

 1. Przed z這瞠niem zamówienia Kupuj帷y musi si zapozna z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania si i akceptacji wszystkich postanowie niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed z這瞠niem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 2. Do realizacji zamówienia niezb璠ne jest prawid這we wype軟ienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzeda篡 i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupuj帷ego danych osobowych: imi i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do dor璚zenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.
 3. Przed z這瞠niem zamówienia Kupuj帷y powinien sprawdzi dost瘼no嗆 produktu kontaktuj帷 si z naszym Konsultantem lub sk豉daj帷 zapytanie drog mailow.
 4. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, Kupuj帷y drog telefoniczn, b康 mailow zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 5. Zamówienie drog elektroniczn mo積a sk豉da 24 godz. na dob 7 dni w tygodniu.
 6. Zamówienie telefoniczne mo積a sk豉da od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 9-17 u Konsultanta.
 7. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dost瘼no軼i produktu Sprzedawca potwierdza przyj璚ie zamówienia i przyst瘼uje do jego realizacji. Przyjmuje si, 瞠 potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawc oznacza zawarcie Umowy Sprzeda篡. Przy zamówieniu telefonicznym Konsultant potwierdza s這wnie przyj璚ie zamówienia lub na 篡czenie Kupuj帷ego przesy豉 mu e-maila z potwierdzeniem przyj璚ia zamówienia.
 8. W razie jakichkolwiek w徠pliwo軼i dotycz帷ych z這穎nego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyja郾i drog mailow lub telefonicznie. Je郵i nie uda si nawi您a kontaktu lub wyja郾i w徠pliwo軼i, Sprzedawca odst徙i od realizacji zamówienia. W ci庵u 24 godzin od z這瞠nia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje si z Nabywc telefonicznie lub poczt e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegóów transakcji. W przypadku braku mo磧iwo軼i potwierdzenia zamówienia wynik貫j z przyczyn le膨cych po stronie Nabywcy (np. b喚dny numer telefonu) z這穎ne zamówienie zostanie anulowane w ci庵u 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostan usuni皻e z bazy danych sklepu.
 9. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysy趾a produktów) przez Sprzedawc nast瘼uje :
  • a) Po potwierdzeniu zamówienia - je瞠li wybrano p豉tno嗆 przy odbiorze.
  • b) Po otrzymaniu wp豉ty na konto – je瞠li wybrano przedp豉t
 10. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajduj帷ych si w magazynie nie d逝瞠j ni 3 dni robocze, licz帷 od daty ustalonej jak w pkt.9 . W wi瘯szo軼i przypadków zamówienia realizujemy w ci庵u 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie okre郵ony przy sk豉daniu zamówienia.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów s cenami w walucie polskiej i s cenami brutto (zawieraj wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - je瞠li obowi您uje dla danego produktu, oraz op豉ty celne).
 2. Podane ceny s cenami detalicznymi i nie uwzgl璠niaj rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane s indywidualnie. Informacje o wysoko軼i przyznanego rabatu s udzielane po kontakcie z biurem firmy.
 3. Podane ceny produktów nie obejmuj kosztów dostawy. Koszt dostawy w dok豉dnej wysoko軼i jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zale篡 od sposobu wysy趾i i warto軼i zamówienia. Kupuj帷y w trakcie wype軟iania formularza zamówienia wybiera sposób wysy趾i i p豉tno軼i i akceptuje swój wybór.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwo造wania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzeda篡. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wp造wu na zamówienia z這穎ne przed dat wej軼ia w 篡cie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzeda篡 i b璠 one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Cen wi捫帷 dla Klienta jest cena aktualna w chwili z這瞠nia zamówienia.

E. Formy p豉tno軼i:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wys豉nych produktów;
 2. przedp豉ta przelewem lub kart p豉tnicz na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy;
 3. p豉tno嗆 gotówk – przy odbiorze osobistym w SKLEPIE STACJONARNYM
 4. W przypadku wyboru p豉tno軼i w formie przedp豉ty przelewem Klient zobowi您any jest do dokonania zap豉ty ceny z tytu逝 Umowy sprzeda篡 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba 瞠 Strony Umowy sprzeda篡 postanowi inaczej.
 5. W wypadku Klientów nie b璠帷ych jednocze郾ie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy dost瘼ne sposoby p豉tno軼i, w tym tak瞠 wymaga dokonania przedp豉ty w ca這軼i albo cz窷ci.

F. Wysy趾a towaru

 1. Koszty wysy趾i (dostawy) naliczane s zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zale膨 od wagi, rozmiarów przesy趾i, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy p豉tno軼i. Kupuj帷y w trakcie wype軟iania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysy趾i podczas sk豉dania Zmówienia.
 2. Informacja szczegó這wa o kosztach przesy趾i jest zamieszczona w zak豉dce "Koszty Wysy趾i" na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupuj帷y chyba, 瞠 opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. Zakupione produkty wysy豉my przesy趾ami pocztowymi lub firmami kurierskimi . Przesy趾i dostarcza:
  • - firma kurierska DHL,
  • - firma kurierska DPD,
  • - sklep mozaiki24.pl dysponuje te transportem w豉snym.
  • .

W razie jakichkolwiek w徠pliwo軼i prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.

G. Reklamacje z tytu逝 niew豉軼iwego przewozu przesy趾i

 1. Kupuj帷y jest zobowi您any sprawdzi stan odbieranej przesy趾i.
 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesy趾i, 瞠 jest ona uszkodzona lub jej zawarto嗆 jest niezgodna z zamówieniem nale篡 sporz康zi protokó.

H . Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie b璠帷ymi konsumentami (dotyczy przedsi瑿iorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje si wy陰cznie w stosunkach z Kupuj帷ymi nie b璠帷ymi Konsumentami.
 2. Regulacje dotycz帷e zasad r瘯ojmi za wady oraz gwarancji jako軼i w umowach z przedsi瑿iorcami przyjmowane s wprost w brzmieniu przyj皻ym w kodeksie cywilnym art.556-581.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje 瘸dnych przesy貫k odsy豉nych za pobraniem.
 4. W razie w徠pliwo軼i prosz skontaktowa si z naszym Konsultantem.

Adres do zwrotu produktów:Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail:

sklep@mozaiki24.pl .

I. ZWROT TOWARU w przypadku sprzeda篡 na odleg這嗆 z udzia貫m KONSUMENTA.

 1. Kupuj帷y b璠帷y KONSUMENTEM zawieraj帷 „ umow na „odleg這嗆” ma prawo odst徙i od zawartej umowy, bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru (przesy趾i). Warunkiem dotrzymania terminu jest wys豉nie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy (wa積e jest równie o鈍iadczenie przes豉ne drog elektroniczn)– mo積a skorzysta z gotowego formularza ( O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy.doc.)
 2. Po przes豉niu o鈍iadczenia KONSUMENT musi w ci庵u 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wys豉nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy) odes豉 towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesy趾i.
  Adres do ZWROTU produktu:Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail:
 3. Warunkiem przyj璚ia zwrotu towaru jest zwrot produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnie przyczepionymi metkami, pozbawiony zapachu oraz 郵adów u篡wania, jednak opakowanie mo瞠 by otwarte je瞠li jest to konieczne do sprawdzenia zgodno軼i towaru z umow lub innych czynno軼i przywo豉nych w ustawie jako czynno軼i w granicach zwyk貫go zarz康u.
 4. Sprzedaj帷y w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci nale積o嗆 w wysoko軼i ceny zakupu powi瘯szonej o koszt wysy趾i od sprzedawcy do konsumenta. Form zwrotu (przelew na konto w banku lub przekaz pocztowy) okre郵a Kupuj帷y w protokole zwrotu.
 5. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy pokrywa kupuj帷y.
 6. Prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 nie przys逝guje konsumentowi w wypadkach:
  1. 鈍iadczenia us逝g rozpocz皻ego, za zgod konsumenta, przed up造wem terminu uprawniaj帷ego do odst徙ienia od umowy;
  2. dotycz帷ych nagra audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych no郾ikach danych po usuni璚iu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotycz帷ych 鈍iadcze, za które cena lub wynagrodzenie zale篡 wy陰cznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. 鈍iadcze o w豉軼iwo軼iach okre郵onych przez konsumenta w z這穎nym przez niego zamówieniu lub 軼i郵e zwi您anych z jego osob;
  5. 鈍iadcze, które z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. us逝g w zakresie gier hazardowych.
 7. Sprzedawca nie odbiera przesy貫k wys豉nych ”za pobraniem”. Przesy趾a zwrotna powinna by odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

J. Niezgodno嗆 towaru z umow (reklamacje) przy sprzeda篡 z udzia貫m KONSUMENTA.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodno嗆 z umow sprzeda篡 zakupionego Produktu/Towaru na zasadach okre郵onych ustaw z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z pó幡. zm.).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodno軼i dostarczonego Towaru z umow, Konsumentowi przys逝guje prawo do z這瞠nia pisemnej reklamacji.
 3. Dostarczenie innego towaru ni zamawiany, nieprawid這we skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niew豉軼iwej liczby towarów – stanowi podstaw do z這瞠nia reklamacji.
 4. Sprzedawca informuje, 瞠 w przypadku Produktów obj皻ych tak瞠 gwarancj uprawnienia z tego tytu逝 s okre郵one i nale篡 je wykonywa zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wy陰cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie Konsumenta z tytu逝 odpowiedzialno軼i Sprzedawcy za niezgodno嗆 Produktu z Umow sprzeda篡 w zakresie okre郵onym ustaw z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 5. W celu zg這szenia reklamacji Klient winien jest wype軟i protokó reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisa podstawy reklamacji oraz 膨dania odno郾ie usuni璚ia wad i przes豉 zg這szenie poczt lub drog elektroniczn (e-mail) do Sprzedawcy. Adres do korespondencji: Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail: sklep@mozaiki24.pl
 6. Wadliwy produkt, protokó reklamacyjny oraz dowód potwierdzaj帷y zakup( w przypadku faktury kserokopi lub scan faktury VAT) nale篡 odes豉 na adres Sprzedawcy nie pó幡iej ni 14 dni od zg這szenia reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamacj bez zb璠nej zw這ki. Nie pó幡iej ni w ci庵u 14 dni kalendarzowych od daty zg這szenia reklamacji poinformuje drog pisemn lub elektroniczn kupuj帷ego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 8. Po uwzgl璠nieniu reklamacji Sprzedaj帷y ustali z Kupuj帷ym drog elektroniczn (e-mail) b康 telefonicznie warunki naprawy b康 wymiany produktu.
 9. Je郵i naprawa lub wymiana produktu jest niemo磧iwa Kupuj帷y mo瞠 膨da obni磬i ceny na wadliwy produkt, b康 zwrotu pieni璠zy.
 10. Kupuj帷y odsy豉 przesy趾 na swój koszt. Sprzedawca nie odbiera przesy貫k nades豉nych „za pobraniem”.
 11. Po uwzgl璠nieniu reklamacji Sprzedaj帷y zwróci Kupuj帷emu koszty przesy趾i zwi您ane z reklamacj a poniesione przez Kupuj帷ego. Sprzedaj帷y przeka瞠 nale積 kwot Kupuj帷emu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 12. Je瞠li uznanie reklamacji jest zwi您ane z napraw lub wymian towaru - Sprzedaj帷y ode郵e produkt Kupuj帷emu na w豉sny koszt.
 13. Uszkodzenia mechaniczne - je瞠li nie s wynikiem wad ukrytych w produkcie - powsta貫 podczas u篡tkowania nie mog by podstaw reklamacji. Reklamacji nie podlega te zu篡cie wynikaj帷e z normalnego u篡tkowania jak i te uszkodzenia w wyniku nieprawid這wych zabiegów konserwacyjnych (np. pranie, czyszczenie w warunkach nieprzewidzianych dla danego wyrobu)
 14. W razie w徠pliwo軼i prosz skontaktowa si z naszym Konsultantem.

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania s逝膨 wy陰cznie do realizacji zamówienia i nie s udost瘼niane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyj徠kiem opisanym w pkt.2 i 3. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa si zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó幡iejszymi zmianami.
 2. W przypadku sprzeda篡 produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesy趾i s przekazywane firmom zawodowo trudni帷ym si dostarczaniem przesy貫k - w szczególno軼i Poczcie Polskiej, firmie InPost oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesy趾i do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu p豉tno軼i bezpo鈔ednich on-line - administratorowi systemu p豉tno軼i.
 3. Dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej s przekazywane - za uprzedni jawn zgod Klienta firmie Ceneo.pl - celem uzyskania opinii o jako軼i dokonanej transakcji i ew. produktu. Administratorem serwisu Ceneo.pl jest Grupa Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna, NIP: 527-25-25-995.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za po鈔ednictwem Sklepu internetowego www.mozaiki24.pl jest firma:Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail: sklep@mozaiki24.pl
 5. Administrator zarejestrowa w rejestrze Gównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu mozaiki24.pl"
 6. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za po鈔ednictwem Sklepu internetowego zbierane s w celu nawi您ania, ukszta速owania, zawarcia, zmiany lub rozwi您ania Umowy pomi璠zy Us逝godawc i Klientem i zrealizowania Umowy sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi elektronicznej.
 7. Je瞠li klient wyrazi zgod poprzez wpisanie si na list subskrybentów otrzymuj帷ych newslettery ze sklepu internetowego mozaiki24.pl b璠zie na bie膨co otrzymywa informacje o okazjach i naj鈍ie窺zych akcjach promocyjnych. W ka盥ej chwili jest mo磧iwa rezygnacja z us逝gi newslettera,
 8. Klient ma prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych, ich poprawiania oraz 膨dania ich usuni璚ia w dowolnym czasie.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak瞠 niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb璠nych do zawarcia Umowy sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi elektronicznej skutkuje niemo磧iwo軼i zawarcia i realizacji tej瞠 umowy.
 10. Dla zrealizowania obs逝gi umowy konieczne jest podanie nast瘼uj帷ych danych Klienta:
  • nazwisko i imi lub nazwa firmy Klienta;
  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
  • adres do wysy趾i produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));
  • adres e-mail U篡tkownika;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapami皻uje te IP, z którego by豉 przeprowadzona transmisja danych.

L. Rejestracja

 1. Celem z這瞠nia zamówienia w sklepie konieczne jest za這瞠nie konta, na którym zapisane zostan podstawowe informacje takie jak Imi, Nazwisko, adres wysy趾i, numery telefonów u豉twiaj帷y dostaw zamówionego towaru, opcjonalnie dane do fakturowania. Rejestracja konta u豉twia dokonywanie zakupów w przysz這軼i mi璠zy innymi przez brak powtórnego podawania w.w. danych.

M. Postanowienia ko鎍owe

 1. Umowa zawierana jest w j瞛yku polskim
 2. Tre嗆 Regulaminu jest dost瘼na ca造 czas w zak豉dce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i mo瞠 by kopiowana i drukowana w ka盥ej chwili przez Kupuj帷ego. Tre嗆 REGULAMINU mo瞠 by te przes豉na poczt elektroniczn lub poczt na 篡czenie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b璠 mia造 w豉軼iwe przepisy prawa, w szczególno軼i:
 4. Ustawa KODEKS Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pó幡iejszymi zmianami);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z pó幡iejszymi zmianami;
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pó幡iejszymi zmianami);
 7. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z pó幡iejszymi zmianami;
 8. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm..
 9. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zosta造 zawarte postanowienia sprzeczne z wy瞠j wymienionymi lub innymi obowi您uj帷ymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te maj pierwsze雟two nad sformu這waniami REGULAMINU.
 10. W przypadku sporów s康em w豉軼iwym do rozstrzygni璚ia sporu b璠zie S康 Powszechny.
 11. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzeda篡 przez sklep internetowy www.mozaiki24.pl s u篡wane w celach identyfikacyjnych i mog by chronione i zastrze穎ne na podstawie przepisów ustawy prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 12. Wszystkie zdj璚ia zamieszczone na stronie www.mozaiki24.pl chronione s na podstawie art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadaj twórczy i indywidualny charakter. Nie mo積a ich kopiowa bez zgody firmy Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail: sklep@mozaiki24.pl.

 

 

POLITYKA Prywatno軼i

strona i sklep internetowy: www.mozaiki24.pl


Administratorem danych osobowych czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecze雟twa danych osobowych jest
 

Nazwa firmy: Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki

Adres: ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy

Kontakt:

tel. 601 660 717, 606 413 617
e-mail: sklep@mozaiki24.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG) pod numerami
NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056

Administrator zarejestrowa w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie "Rejestr klientów sklepu internetowego mozaiki24.pl".

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Podanie danych osobowych, a tak瞠 zgoda na ich przes豉nie s ca趾owicie dobrowolne. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za po鈔ednictwem Sklepu internetowego przetwarzane s w celu nawi您ania, ukszta速owania, zawarcia, zmiany lub rozwi您ania Umowy pomi璠zy Us逝godawc i Klientem i zrealizowania Umowy sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi elektronicznej. Wszelkie przekazane nam dane osobowe s przetwarzane wy陰cznie w zakresie i celu, na jaki wyrazi貫 zgod. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawa nam niezb璠nych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie b璠ziemy mogli zrealizowa Twojego zamówienia.
Prosimy aby pami皻a , 瞠 w ka盥ej chwili masz prawo do aktualizacji lub ca趾owitego usuni璚ia swoich danych osobowych - w tym celu prosz wys豉 e-maila z okre郵eniem 膨dania wprowadzenia zmian lub wykre郵enia danych z ewidencji.
Zapewniamy, 瞠 nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpiecze雟twa danych osobowych. Twoje dane osobowe s u nas bezpieczne i dok豉damy wszelkich stara, aby poziom ten systematycznie by coraz wy窺zy.
Dla zrealizowania obs逝gi zlecenia konieczne jest podanie nast瘼uj帷ych danych u篡tkownika:

 • nazwisko i imi lub nazwa firmy U篡tkownika;
 • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
 • adres do wysy趾i produktów oraz adres do faktury;
 • adres e-mail U篡tkownika;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapami皻uje te IP.

W zwi您ku z prowadzeniem sprzeda篡 poprzez serwis internetowy Allegro oraz nal篹帷ym do Grupy Allegro serwisem Ceneo.pl - adres e-mail jest przetwarzany przez Grup Allegro Sp. z o.o.z siedzib w Poznaniu ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna, NIP: 527-25-25-995. .

Polityka dotycz帷a wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka okre郵a zasady tworzenia, przechowywania i dost瘼u do informacji na urz康zeniach U篡tkownika za pomoc plików Cookies w celu zrealizowania drog elektroniczn us逝g 膨danych przez U篡tkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych tworzonych w urz康zeniach u篡tkownika jest firma:Firma Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056 , która w celu 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dost瘼 do informacji w urz康zeniach U篡tkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najcz窷ciej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz康zeniach U篡tkownika, które s wykorzystywane w j瞛ykach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i u篡tkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urz康zeniach u篡tkownika mog pochodzi zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies w豉sne) jak i te z zewn皻rznych programów nadzoruj帷ych komunikacj w internecie (t.zw. Cookies zewn皻rzne np. pochodz帷e z serwisów Google i innych).
 4. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 ograniczenia lub wy陰czenia dost瘼u plików cookies do swojego Urz康zenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu b璠zie mo磧iwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie u篡wane s w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomi璠zy po陰czonymi komputerami. Maj one bardzo szerokie zastosowanie , pomagaj dostosowa zawarto嗆 strony ustawie w komputerze odbiorcy, zapami皻uj preferowany wygl康 strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniaj wykonanie przez u篡tkownika kilku etapowych czynno軼i (np. dodania artyku逝, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mog te by wykorzystywane do dopasowania wy鈍ietlanych reklam do zainteresowa odwiedzaj帷ych witryny. Mo積a powiedzie, 瞠 technologia „ciasteczek” jest niezb璠na do prawid這wego wy鈍ietlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysy豉nych ze strony z która si 陰czymy, pliki cookies mog by wysy豉ne tak瞠 z serwerów stron, do których si odwo逝j, np. Google, YouTube czy serwisy spo貫czno軼iowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej mo瞠my podzieli Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: s przechowywane na Urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu zako鎍zenia sesji danej przegl康arki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pami璚i Urz康zenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika;
  • cookies trwa貫: s przechowywane na Urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Zako鎍zenie sesji danej przegl康arki lub wy陰czenie Urz康zenia nie powoduje ich usuni璚ia z Urz康zenia U篡tkownika. Mechanizm cookies trwa造ch nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies s bezpieczne dla u篡tkownika. Przy prawid這wym ich stosowaniu nie jest mo磧iwe przedostanie si do Urz康ze U篡tkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z這郵iwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez U篡tkownika. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z której pochodz, czas przechowywania ich na Urz康zeniu (jest ograniczony) oraz przypisan warto嗆 (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadz 瘸dnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Ka盥y u篡tkownik mo瞠 zmieni ustawienia dotycz帷e ciasteczek w u篡wanej przez siebie przegl康arce, w tym zupe軟ie wy陰czy mo磧iwo嗆 ich zapisywania. Je郵i u篡tkownik nie wy陰cza mo磧iwo軼i zapisywania ciasteczek pochodz帷ych z ró積ych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyra瘸 zgod na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Je瞠li zdecydujesz si na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b璠zie mo磧iwe korzystanie z niektórych tre軼i tre軼i i us逝g udost瘼nianych w naszych witrynach, w szczególno軼i wymagaj帷ych logowania i pó幡iej zrealizowania na przyk豉d transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wy陰czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo磧iwo軼i przegl康ania stron w wi瘯szo軼i witryn.
 8. U篡tkownik mo瞠 w ka盥ej chwili usun望 pliki Cookies korzystaj帷 z dost瘼nych funkcji w przegl康arce internetowej, której u篡wa.
 9. Nale篡 zaznaczy, 瞠 technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania z這郵iwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewni prawid這w komunikacj z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochron przed takim atakiem jak i te innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowi przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 10. Technologia Cookies jest dzisiaj „sol” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje si znacznie ubo窺ze.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

- druk reklamacyjny,
- o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy zawartej na odleg這嗆,Sklep internetowy mozaiki24.pl nale篡 do grupy sklep闚 TanioBuduj.pl. Copyright 2010 Mozaiki24.pl. Wszelkie prawa zastrzezone.
 
Mozaiki24.pl to sklep internetowy sprzedaj帷y m.in:
dunin kamienna, dunin mozaika, dunin p造tki ,